PASAPORT BİLGİLERİ

Yeşil Pasaport

Kimler Resmi Pasaport Alabilir:TBMM eski üyeleri,,Eski Bakanlar,Görevleri süresince Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanları,Birinci, ikinci, üçüncü derece kadrolarda bulunan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlileri,Birinci, ikinci, üçüncü derece kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlileri,Sözleşmeli olarak çalışanlardan, kadro karşılıkları olmayan ancak TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri birinci, ikinci, üçüncü derecelerden kesilmekte olan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlileri,Dört, beş ve altıncı maddelerde belirtilenlerden emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış bulunanlar,Birinci, ikinci, üçüncü derecelerde bulunup da Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet Memurları ile Subay ve Astsubayların taşıdıkları ünvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber birinci, ikinci ve üçüncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet Memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı ünvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazananların emsalleri,Bunların eşleri ile bu tür pasaportu almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşleri (Başkası ile evlenmemiş ise), Dört yıl süreyle , yurt içinde İçişleri Bakanlığı, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsoluslukları tarafından verilir. Yurt içinde İçişleri Bakanlığı adına bu görevi İL EMNİYET MüDüRLüKLERİ üstlenmiştir.

Pasaport Yerine Geçen Belgeler

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre Pasaport yerine geçen bir takım belgeler vardır, bu belgeleri pasaportunuz olmasa da pasaport yerine kullanabilirsiniz, Belge tipine göre kullanım sınırları değişebilmekle birlikte tamamı pasaport yerine geçer.

 1. Pasavan,
 2. İdari Mektup,
 3. Gemiadamı Cüzdanı,
 4. Uçak Mürettebatı Belgesi,
 5. Demiryolu Personeli Kimlik Belgesi,
 6. Hudut Geçiş Belgesi,
 7. Seyahat Belgesi,
 8. Mültecilere Mahsus Seyahat Belgesi ….vb.
Pasaport Kaybolması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Pasaportum kayboldu, ne yapacağım? diyorsanız sorunuzun yanıtı burada: Alınan pasaportun kaybolması halinde vakit geçirilmeden mahallin polismakamlarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Böylece kaybolan pasaportun, ilgisiz ve kötü niyetli kişilerce kullanımının önüne geçilmesi amacıyla hudut kapılarımızda bulunan bilgisayarlara kaydedilmesi sağlanacaktır.

Kayıp pasaport için müracaat edilmemesi halinde ise, pasaport ilgisiz ve kötü niyetli kişilerce kullanılırken yakalandığında pasaportun gerçek sahibi de adli işleme konu olacaktır. Tekrar Başvuru İçin Türk vatandaşlarının umuma mahsus münferit ve umuma mahsus müşterek pasaportları yurt içinde Valiliklerce, yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları ve Büyükelçiliklerince verilir. Umuma Mahsus Münferit Pasaportlar En az üç ay, en fazla beş yıl süreyle geçerli olmak üzere verilir.

Pasaport Başvurusu için Gerekli Belgeler: İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecek pasaport talep formu, Nüfus cüzdanı aslı, Dört adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Temditler için iki adet), Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen “Pasaport cüzdan bedeli” ve talep edilen sürelere göre belirlenmiş pasaport harcı (Temditler için pasaport cüzdan bedeli istenmez), Reşit olmayan ve mahcurlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakati (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilir), Umuma Mahsus Müşterek Pasaportlar: Üç ay, altı ay ve bir yıl geçerli olmak üzere verilir. En az beş kişilik kafile teşkil edilerek toplu halde yolculuk etmek isteyen Türk Vatandaşlarına talep etmeleri halinde verilir. Başvuru İçin Gerekli Belgeler: Kafile başkanının dolduracağı İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecek pasaport talep formu, Nüfus cüzdanlarının asılları, Kafile başkanının beş, diğerlerinin dörder adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğrafları, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen “Pasaport cüzdan bedeli” ve her kişiden talep edilen sürelere uygun ayrı ayrı alınacak pasaport harcı.

Yeni Pasaport çıkarma

 Kurum Adı İl Emniyet Müdürlüğü

 Kısa Bilgi Umuma Mahsus Pasaport alma hakkındaki işlemler.

 Başvuru Koşulları Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ile KKTC Vatandaşlarına ve Haymatnoslara Umuma Mahsus Pasaport verilir.

 Gerekli Belgeler 1.Pasaport Şube Müdürlüğüne hitaben yazılı durumu açıklayan dilekçe,
2.Nüfus Cüzdanı aslı ve önlü arkalı fotokopisi,
3.4 adet fotoğraf (4,5 x 6 ebadında),
4.İşçi ve işçi ailelerinden İş ve İşçi Bulma Kurumundan alınacak belge,
5.Yurt dışında öğrenci olanlardan Milli Eğitim Bakanlığından alınacak belge,
6.İthalat ve İhracatçı ile belli bir meslek yazdıracaklardan (kasap v.b.)ilgili kuruluşlardan belge,
7.Reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerinden muvafakat name,
8.Sürelerine göre Maliyeye yatırılmış harç makbuzu,
9.18 yaşından küçükler için anne ve baba muvafakatı (Noterden),
10.Pasaport talep formu (müracaat sırasında pasaport birimince verilir.)

 Başvuru Yeri İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri

 Başvuru Şekli Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

 Özel Durumlar Zayiinden (kayıptan), vize reddi, tahrifat-yıpranma gibi nedenlerle pasaportunu yenilemek isteyenler, yabancılara mahsus damgalı pasaport alacaklar, Diplomatik veya Hizmet pasaportunu değiştirmek isteyenler, yurtdışı doğumlu olup kendi adına ilk defa pasaport alanlar (sonradan TC vatandaşlığını kazananlar hariç) ile bazı ülkelerin vize, giriş-çıkış kaşesi olduğundan dolayı başka ülkelere vize alamadığından bu pasaportun iptal edilmeden muhafazaya alınıp ikinci bir pasaport isteyenlerin talepleri ve yabancı ülke konsolosluklarınca istenen pasaport bilgilerini içerir protokol yazısı taleplerinin İL EMNİYET MüDüRLüĞü,
İlk defa pasaport alanlar ile pasaportunu temdit ettirmek isteyenlerin (süre uzatımı) pasaport işlemleri ikamet edilen İLçE EMNİYET MüDüRLüĞü Pasaport Büro Amirliğince yürütülür.
Pasaport Müracaatı: www.iem.gov.tr
Sorular İçin: Pasapory@iem.gov.tr
You can leave a response, or trackback from your own site.

12,503 Responses to “”

 1. Burnaby moving companies

  […]very couple of internet sites that come about to be detailed below, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]